Welkom op de website van Fairtrade Gemeente Culemborg

Fairtrade Gemeente Culemborg inspireert buurgemeenten

Op de Fairtrade koffie bij de buren. Dit was het thema voor medewerkers van Fairtrade Gemeenten tijdens de afgelopen landelijke Fairtrade week. Ga eens op de koffie bij je buurgemeenten en inspireer elkaar. Dat liet Eric Krak van de Stichting Fairtrade gemeente Culemborg, zich geen twee keer zeggen. Al eerder was hij in Tiel. Nu nodigde Krak zich uit op de koffie bij Team 2015, dat in Leerdam actief is om ook Fairtrade Gemeente te worden.

Team 2015 Leerdam is een groep Leerdammers, die zich de komende jaren wil inzetten voor de Millenniumdoelen. Doelen die gaan over armoedebestrijding, achterstanden op gebied van onderwijs, gezondheidszorg, verspreiding ziektes als aids en malaria in ontwikkelingslanden maar ook over een duurzaam leefmilieu en eerlijke handel, schuldverlichting en hulp. Fairtrade is een mooi middel daarbij. In een Fairtrade gemeente zetten gemeente, scholen, instellingen en bedrijven zich samen in voor meer eerlijke handel.

Samen met Krak vereerden Team 2015 voorzitter Cor Gersen en coördinator Liset Nab de Leerdamse wethouder Wim van der Leij en beleidsmedewerker Jeannette Bijkerk met een Fairtrade kopje koffie. Om dan te praten over hoe Team 2015 inwoners en bedrijven bewust kan maken van het belang van Fairtrade. Voor een eerlijk loon en een betere toekomst van mensen in ontwikkelingslanden.

Wethouder van der Leij geeft aan dat binnen het gemeentehuis al Fairtrade koffie en thee wordt geschonken. Hij hoopt hiermee een voorbeeld af te geven naar andere bedrijven en instellingen. ,,Het kost eigenlijk maar heel weinig moeite en het levert een heleboel op”, aldus Leij. Zo vinden ook de fairtraders in Leerdam een mooie opening om de titel Fairtrade Gemeente te behalen. Natuurlijk hoopt Culemborg, als fairtrade- en millennium gemeente, daarbij een goede buur te zijn.